REGULAMIN

 

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 lub później, a kończy się o godzinie 10:00 lub wcześniej jeżeli klient sobie tego życzy lub jeżli tak uzgodniono.

2.Dostęp do zarezerwowanego domu przed rozpoczęciem doby noclegowej jest możliwy tylko w przypadku gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.

 

3.  Przedłużenie pobytu poza wskazany w rezerwacji termin Gość powinien zgłosić do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. nocleginadzalewem.pl może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku gości nie stosujących się do poniÅżzego regulaminu lub w przypadku braku dostępności domu.

 

4. W przypadku wcześ›niejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.

 

5. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludnoś›ci i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych gości przebywających w nocleginadzalewem.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

6. Gość nie może użyczać wynajmowanej przez siebie posiadłości osobom niezameldowanym w nocleginadzalewem.pl.

 

7. Na terenie posiadłości nocleginadzalewem.pl nie mogą przebywać inne osoby niż uzgodniono wcześniej i opłacono ich pobyt. W przypadku stwierdzenia pobytu innych osób zostanie nałożona kara w wysokości 1000 zł oraz brak możliwości dalszego pobytu, a wpłacone opłaty przepadają

 

To samo dotyczy  pobytu zwierząt, pobyt jest płatny i możliwy jedynie za wcześniejszym uzgodnieniem, W przypadku stwierdzenia zatajenia informacji o pobycie zwierząt nałożona jest kara 1000 zł bez możliwości dalszego pobytu, a wpłacone opłaty przepadają.

 

8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.

 

9.  O godzinie 22:00 by nie utrudniać snu sąsiadom, należy wyłączyć muzykę i przenieść się do domku, zamknąć drzwi i okna. 

 

10. Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie na zewnątrz, na tarasie i w altanie, niedopałki należy wyrzucać do popielniczek, słoików, puszek. Zakazuje się rzucania ich do śmietnika, na ziemię, w trawę itp. W przypadku stwierdzenia uchylenia tych zakazów pobrana zostanie kara w wysokości 100 zł.  

 

11. Grilla należy pozostawić w stanie ogólnej czystości. Zakazuje się wrzucania wypalonego brykietu lub węgla do kontenera na śmieci, gdyż jest on plastikowy i ulegnie zniszczeniu. Wypalone pozostałości należy uprzątnąć i w metalowym pojemniku przenieść je do wydzielonego miejsca na ognisko. W wyniku stwierdzenia uszkodzenia kontenera zostanie pobrana z kaucji opłata na zakup nowego kosza w wysokości 200 zł, opłata za niewyczyszczenie grilla 50 zł

 

12. Na terenie posiadłości nocleginadzalewem.pl zakazuje się używania własnych urządzeń elektrycznych, sprzętu muzycznego, kolumn itp. dopuszcza się jedynie używania swoich ładowarek do komórek i laptopów. Niedostosowanie się do tego wymogu wiąże się z dodatkowym wydatkiem dla Gości, kara za niedostosowanie się do tego zakazu wynosi 1000 zł  oraz brak możliwości dalszego pobytu, a wpłacone opłaty przepadają.

 

13. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych domu (w tym również zagubienie kluczy), ale również za uszkodzenia zewnętrznych elementów posiadłości (okien, drzwi, elewacji, altany, stołów, ławek, itp.) Na tę okoliczność pobierana jest kaucja w wysokości 500 zl lub wyższa w przypadku dużych imprez plenerowych. Jeżli okaże się, że kaucja nie pokryje wyrządzonych zniszczeń, Gość jest zobowiązany dopłacić pozostałą kwotę. Za najem odpowiada osoba dokonująca rezerwację. Dlatego osoby niepełnoletnie mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Goście odpowiadają również za straty w wyniku wzniecenia ognia. Apelujemy zatem o rozsądek.

 

14. Goście zobowiązani są o dbania najmowanego mienia jak o własne i pozostawienie go w takim stanie jak zostało im przekazane do użytkowania. Należy pozostawić po sobie porządek, a naczynia pozmywać, w przypadku nie dostosowania się do tego wymogu zostanie pobrana opłata adekwatna do zaistniałej sytuacji.

 

15. Podczas pobytu gości dom nie jest wynajmowany innym osobom, najem domu jest na wyłączność.

 

16. Parking niestrzeżony dla gości nocleginadzalewem.pl udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.

 

17. Właściciel domu nie ponosi również odpowiedzialności za pozostawione w nim bagaże, dokumenty, pieniądze i inne przedmioty będące własnością gości.

 

18. Regulamin nocleginadzalewem.pl podaje siędo wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.nocleginadzalewem.pl Dokonanie rezerwacji na pobyt wiąże się jednoznacznie z akceptacją niniejszego regulaminu